P - Pííííííííí
Pridal poirot, 11. December 2011 13:35
Ďalším písmenkom v poradí našej ASSBOOK-y je P (Píííííííí).

je Rudolfovo číslo (v talmude označované ako Π ), jeho hodnota je: 3,141592653589 793238462643 383279502884 197169399375 105820974944 592307816406 286208998628 034825342117 067982148086 513282306647... Ako na prvý širokozáberný pohľad vidno, je to nezmyselne dlhé číslo, preto ho aj český matikológ Rudolf Nestyda nazval píčovinou, skrátene pí. Pozor! Nezamieňať so Slovenským novotvarom: pičovina.
Presná a vyčerpávajúca definícia znie: Pí je píčovina, ktorá robí zo štvorca kruh.

Pí je veľmi známy druh konštanty požívanej na výpočet obsahu kruhu, obvodu kružnice, ako časť nadávky a mnoho geometrických operácii. Číslo Pí dlho skúmali všelijakí chmuľovia, ale presnú hodnotu 3,niečo vypočítal Pikaču, a to umocnením nekonečna na H v limitnom prípade, keď Pikachu ide k nule.

Podľa Google Translator platí reverzibilne:
Ca = ča
Pi.Ca = Piča,

kde Ca je Vápnik a
Pi^2 . Na = PiPiNa,

kde Na je Sodík.
Potom pre súčet Pi.Ca s Pi^2 . Na teda platí:
Piča+PiPiNa=Pi.(ča+Pina)

Pre ich súčin:
Piča.PiPiNa=PičaPiPina=NaPiPiPiča,

potom pre súčet ich prevrátených hodnôt:
1/Piča + 1/PiPina=(Piča+PiPiNa)/(Piča.PiPiNa)=Pi.(ča+Pina)/PičaPiPiNa=Pi.(1/NaPiPiPi + 1/Pi.čaPi)=Pi.(1/NaPiPiPi)+1/čaPi
To je vlastne funkcia kŕmenia sliepok krmivom pre psy s obsahom sodíka a vápnika.

Vidno teda, že Pi je druhá najuniverzálnejšia konštanta v celom Vesmíre.
Podrobné novinky